Έτοιμα πακέτα εξοπλισμού


1 Scuba Pro

Wet Suit Everflex Back Zip 5/4  Hood  Everlflei 5/3 Fins Nova Boot Delta 5 Mask Crystal VU Snorkel  Spectra   Cost  Scbua Pro Pack 1:


2 Scuba Pro

BCD Equator  Soft Weights  2 Χ 2kg,  Porter Bag   Cost  Scuba Pro Pack2:


3 Cressi

Wet Suit BCD Fins Boots   Cost Cressi pack 3:


4 Cressi

Wet Suit Fins Boots   Cost  Cressi pack 4: